Daniel Pajączkowski

daniel_Pajączkowski2

Imię: Daniel

Nazwisko: Pajączkowski

Wiek: 37

Miejsce zamieszkania: Plewiska, ul. Kminkowa

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: KWW “Nasza Gmina Komorniki”

Skrócona historia życia: Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a także dwóch kierunków studiów podyplomowych: Zarządzania Funduszami Europejskimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Zarządzania Turystyką i Hotelarstwem na poznańskim AWF-ie. Od 13 lat zawodowo związany jestem z TVP S.A. Oddział w Poznaniu, zajmuję się działaniami Public Relations oraz promocją. Działam społecznie m.in. przy akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – jestem jej pełnomocnikiem na terenie Wielkopolski.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: “Jako radny, chciałbym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a przede wszystkim wspomóc władze gminy w realizacji budowy wiaduktów: przy ulicy Grunwaldzkiej i przy ulicy Kolejowej, w pozyskiwaniu funduszy unijnych na nowe inwestycje, a także we wdrażaniu nowych technologii z myślą o mieszkańcach gminy. Ważne dla mnie będą także: budowa kolejnych placów zabaw, mini boisk sportowych i ścieżek rowerowych.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: “Ponieważ działam rzetelnie, uczciwie i skutecznie. Od wielu lat jestem związany z naszą gminą i znam dokładnie problemy mieszkańców Plewisk, gdzie mieszkam. Dla Nich wraz z władzami gminy chciałbym realizować obecne oraz zaplanowane do 2018 r. działania. Będę dążył do tego, by mieszkańcy Plewisk mogli: przejeżdżać nowymi wiaduktami i dojeżdżać do swoich domów nowymi drogami, wysyłać swoje dzieci do nowej szkoły, uczęszczać do nowego Centrum Kultury, a także korzystać z nowych terenów parkowych.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook